W dobie intensywnej globalizacji, nasza planeta niepokojąco się „skurczyła”. Doskonale widać do na rynku pracy, gdzie sprawność, mobilność i niezawodność procesów rekrutacyjnych jest już absolutnym standardem. Nic więc dziwnego, że jednym z bardziej pożytecznych narzędzi analitycznych dla HR-owców są dzisiaj testy rekrutacyjne HR24 online. O ich cechy i zastosowanie zapytaliśmy specjalistę z HR24.com.pl.

W jaki sposób testy rekrutacyjne weryfikują kandydata?

W bardzo ogólnym ujęciu można powiedzieć, że jest to forma szybkiego i dość rzetelnego zbadania potencjału kandydata na dane stanowisko pracy. Możemy przeanalizować jego możliwości w aspekcie konkretnych dziedzin, np. logicznego lub abstrakcyjnego myślenia, szybkiego uczenia się, posługiwania się językami itd. Test rekrutacyjny jest zatem testem wydajnościowym.

Testy rekrutacyjne mogą być prowadzone w sposób tradycyjny, z jakiego znane są w branży HR od wielu lat, czyli przy pomocy papierowego arkusza z zadaniami. Jednak nowoczesne standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi uwzględniają także testy rekrutacyjne online, czyli multimedialne platformy analityczne, do których kandydat może przystąpić wygodnie z pozycji swojego prywatnego komputera. Test rekrutacyjny w takiej formie to oszczędność czasu i pieniędzy – jest więc niezwykle ceniony przez specjalistów od HR na całym świecie.

Jak wygląda test rekrutacyjny w praktyce?

To klasyczna forma testu, jaką znamy ze szkół i kursów – kwestionariusz składa się z określonej ilości zagadnień do rozwiązania w określonym wymiarze czasowym. Dla kandydatów o wykształceniu wyższym HR24.com.pl przygotowało 7 zróżnicowanych testów rekrutacyjnych, a także 6 zestawów dla osób z wykształceniem co najmniej średnim. Taki komplet potrafi z dużą dokładnością oszacować, czy kandydat nadaje się na dane stanowisko, czy też nie.

Wyniki testu rekrutacyjnego podaje się w procentach. Warto wiedzieć, że większość tego typu kwestionariuszy nagradza ćwiartką punktu za nieudzielenie żadnej odpowiedzi – dla rekrutera niepodejmowanie zbędnego ryzyka w momencie niepewności również jest jakąś informacją o kandydacie. Jeśli procentowe dopasowanie odpowiedzi sięga ok. 70% jest to informacja, że kandydat nadaje się do dalszych etapów rekrutacji.

Testy rekrutacyjne HR24.com.pl cechuje rzetelność, trafność, standaryzacja oraz zgodność z normami. Te cztery cechy są gwarancją dobrze przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego z wykorzystaniem testu. Kiedy takie narzędzia są najbardziej przydatne? We wczesnej fazie rekrutacji, przy naborach masowych, gdy liczba kandydatów jest bardzo duża a wiedza o nich mocno ograniczona. Wówczas test rekrutacyjny pozwoli dokonać efektywnej preselekcji. Jednak z narzędzia warto korzystać również w ostatniej fazie procesu rekrutacyjnego, np. gdy ostateczny wybór rozgrywa się pomiędzy kilkoma kandydatami o bardzo zbliżonym profilu. Wówczas decyzję może wesprzeć wynik testu rekrutacyjnego.

Przykład testów rekrutacyjnych?

Przekrój tego typu kwestionariuszy na polskim rynku jest dość duży, jednak do najczęściej spotykanych należą testy badające logiczne myślenie, zdolności analityczne, liczbowe i kojarzeniowe. Przykładem są testy rekrutacyjne „analogie”, testy arytmetyczne, czy testy oparte na szeregach liczb oraz figur. Z powodzeniem stosowane są także te testy rekrutacyjne, które badają aktywność przeciwległej półkuli mózgowej, a opierają się np. na słownictwie, sylogizmach, diagramach itd.