Współczesny proces rekrutacyjny to efekt intensywnych ewolucji w ostatnich dwóch dekadach. Punktami zwrotnymi było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej, otwarcie granic i narastająca globalizacja, która dotyczy zresztą całego współczesnego świata. Proces rekrutacyjny musiał stać się nie tylko bardziej szczegółowy i efektywny, ale przede wszystkim także mobilny i niezawodny. Testy psychologiczne do pracy stały się poniekąd standardem – co tak naprawdę pozwalają ocenić?

Test psychologiczny – kwestionariusz ludzkiego funkcjonowania w społeczeństwie?

Psychologia to nauka bardzo złożona i wielowymiarowa, odnajduje ona swoje zastosowanie także w branży HR. Wykwalifikowani psychologowie, bo tylko tacy mogą układać i analizować wyniki testów psychologicznych, mogą więc przebadać z dużą dokładnością aspekty ludzkiego funkcjonowania. Test psychologiczny online może mieć bardzo zróżnicowany charakter, nie jest uniwersalny i w wielu przypadkach układa się go na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw. W Polsce jednym z wiodących serwisów, które dostarczają testy psychologiczne online jest HR24.com.pl.

Test psychologiczny pozwala ocenić cechy i kompetencje kandydata do pracy, ale tylko te osobowościowe, nie zaś wiedzę czy doświadczenie. Odpowiednio ułożony test pozwoli też ocenić inteligencję emocjonalną i kreatywność (jeśli tego właśnie wymaga od kandydata do pracy przyszłe stanowisko). Aktualnie na wielu stanowiskach średniego i wysokiego szczebla ważne jest prawidłowe oszacowanie odporności na stres oraz poznanie metod radzenia sobie ze stresem. Wreszcie testy psychologiczne online są także bardzo cennym narzędziem do poznania zdolności pracy w grupie oraz wyłuskania cech przywódczych, jakie są kluczowe dla liderów, kierowników, managerów itd.

Jak ocenia się test psychologiczny?

Kwestionariusz ten nigdy nie jest „zero-jedynkowy” lecz pozostawia pole do analiz i interpretacji. Dlatego też na pytanie: kto może robić testy psychologiczne, odpowiedź zawsze jest jedna – doświadczony i wykwalifikowany psycholog! Samodzielnie przygotowane, amatorskie ankiety czy quizy mogą mieć odmienny efekt do zamierzonego, zakłamywać wyniki i prowadzić do błędnych interpretacji, co jest krzywdzące dla kandydatów.

Weźmy za przykład dwie cechy charakteru: sumienność oraz ugodowość. Testy psychologiczne online pozwalają to dość precyzyjnie określić. W przypadku sumienności jest to cecha ogólnie przyjęta za pożądaną przez rekruterów – każdy chce mieć w zespole pracownika sumiennego i wywiązującego się z zadań. W przypadku ugodowości nie jest to już tak oczywiste – są stanowiska, na których cecha ta zupełnie się nie sprawdzi, np. lider zespołu. W wielu korporacjach, w których liderzy odpowiadają np. za rozdysponowanie zadań, akceptowanie urlopów, rozwiązywanie sporów lub reprezentowanie swojego zespołu, osoba ugodowa może sobie naturalnie nie poradzić…

A zatem test psychologiczny to cenne i wartościowe narzędzie, które precyzyjnie i kompleksowo buduje profil osobowości i predyspozycji kandydata. Musi być jednak przygotowany i przeanalizowany przez specjalistę w tej dziedzinie, gdyż tylko wtedy jest miarodajny i rzetelny.

Kandydaci, których poprosi się o wypełnienie testu psychologicznego online nie powinni więc martwić się nim zanadto – zawsze warto polecić im wypełniać takie kwestionariusze spokojnie i zgodnie z prawdą. To dobra okazja, żeby wykazali się swoimi zaletami!