Szkolenia dofinansowane

Z dofinansowania PARP w ramach projektu „Baza Usług Rozwojowych” mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy.

Poniżej przedstawiamy schemat jak otrzymać takie dofinansowanie do szkoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń realizowanych w ramach projektu DiSC Polska „krok po kroku”?

  1. Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenia, skontaktuj się z nami w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego na wybrane otwarte szkolenie na stronie internetowej http://akademiadisc.pl/szkolenia; w przypadku szkolenia zamkniętego (szytego na miarę) wspólnie przygotujemy kartę zgłoszenia.
  2. Nie dokonuj opłaty za szkolenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie szkolenia ze swoim operatorem.
  3. Wydrukuj kartę informacyjną wybranego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych.
  4. Odszukaj operatora projektu finansowego na terenie swojego województwa, zgodnie z adresem wykonywanej działalności gospodarczej. Zasady i procedury udzielania dofinansowania są różne dla poszczególnych województw.
  5. Skontaktuj się pilnie z wybranym operatorem i przedstaw numer szkolenia w RSU (numer usługi) z wydrukowanej karty szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych.
  6. W biurze wybranego operatora projektu uzyskasz szczegółowe informacje i pomoc w procedowaniu wniosku o dofinansowanie wybranego przez Ciebie szkolenia w RSU.
  7. Po podpisaniu promesy o dofinansowane z operatorem projektu opłać szkolenie zgodnie z terminem wyznaczonym w regulaminie szkolenia.
  8. Po zakończonym szkoleniu, zgłoś się do swojego operatora, w celu rozliczenia projektu i uzyskania dofinansowania.